Vadītāja: asoc. prof. Iveta Šteinberga 
Norises laiks: 2020. gada 29. janvāris plkst. 10.00 
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 334. auditorija