Vadītāji: asoc. prof. Raimonds Kasparinskis, asoc. prof. Solvita Rūsiņa
Norises laiks: 2020. gada 31. janvāris plkst. 10.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 319. auditorija