Vadītāji: prof. Viesturs Melecis, asoc. prof. Gunta Spriņģe 
Norises laiks: 2020. gada 27. janvāris plkst. 10.00 
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 702. auditorija