Vadītāja: pētn. Inga Retiķe
Norises laiks: 2020. gada 30. janvāris plkst. 9.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 702. auditorija