Vadītāji: doc. Aivars Markots, doc. Māris Nartišs
Norises laiks: 2020. gada 31. janvāris plkst. 09.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 106. auditorija