Vadītājs: asoc. prof. Māris Bērziņš
Norises laiks: 2020. gada 29. janvāris plkst. 10.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 320A. auditorija