Vadītājs: Doktorants, Mg. Abdelqader Zaben (saziņa angļu valodā)
Norises laiks: 2020. gada 14. februārī, plkst. 13.00–17.00
Norises vieta: LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, 801. / 802. telpa