Vadītājs: Prof. Jānis Valeinis
Norises laiks: 2020. gada 20. februārī, plkst. 14.00–19.00
Norises vieta: LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, telpu precizēs