Vadītājs: Prof. Uldis Strautiņš
Norises laiks: 2020. gada 27. februārī plkst. 16.30–18.00
Norises vieta: LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3, 206. auditorija