Vadītāji: Prof. Gunta Krūmiņa, doc. Gatis Ikaunieks
Norises laiks: 2020. gada 14. februārī plkst. 9.00–17.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 223. auditorija