Vadītājs: Līga Jankevica
Norises laiks: 2020. gada 30. janvāris plkst. 10.30–16.00
Norises vieta: Jelgavas iela 1, 223 auditorija