Vadītāji: Doc. Ainārs Auniņš, Doc. Gunita Deksne
Norises laiks: 2020. gada 28. janvārī  plkst. 10.00–17.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 109. auditorija