Vadītājs: Prof. Kaspars Tārs
Norises laiks: 2020. gada 31.  janvārī   plkst. 10.00 – 15.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas ielā 1, 107. auditorija