Vadītājs: Doc. Guntis Tabors
Norises laiks: 2020. gada 5. februārī plkst. 09.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 702. auditorija