Vadītājs: Asoc. prof. Didzis Elferts
Norises laiks: 2020. gada 7. februārī  plkst. 10.30–12.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 107. auditorija