Vadītājs: Ilgmārs Eglītis, Kalvis Salmiņš
Norises laiks: 2020. gada 27. februārī plkst. 10.00–17.00
Norises vieta: LU Zinātnes māja,  Jelgavas iela 3,105.telpa