LU 78. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE 

2020. gada janvāris–marts 

Konferences akadēmiskā plenārsēde 2020. gada 7. februārī plkst.12.00, LU Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19

                                                                                                                                                   

Programmā:

12.00

Latvijas Universitātes vadības uzruna

12.15

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja p.i. Andra Kužnieka referāts "Ceļā uz spēcīgu un vienotu Eiropu - jaunās Eiropas komisijas prioritātes"

Diskusija

Ikgadējā LU starptautiskā zinātniskā konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. 

Pārsniedzot nacionālās robežas, zinātnes sasniegumi tiek apspriesti gan ar Latvijas zinātnisko potenciālu, uzņēmējiem un dažādu tautsaimniecības nozaru līderiem, gan ar zinātniekiem no dažādām ārvalstu  zinātniskām institūcijām. 

LU konferences darbs tiek organizēts sekciju sēdēs pa zinātņu nozarēm, starpdisciplināri un 12 prioritāro pētniecības tēmu sekciju darbā.