Vadītāji: doc. Ivita Faituša, Ieva Aizsila, Grant Thornton Revīzijas nodaļas vadītāja
Norises laiks: 2020. gada 20. februārī plkst. 15.00–18.00
Norises vieta: BVEF, Aspazijas bulv. 5, 322. telpa
Reģistrācija līdz: 13. februāris