[Translate to English:]

VIDES ZINĀTNE

 

ĢEOGRĀFIJA

  • Latvijas klimats un ūdeņi - mainība, tendences un ietekmes
  • Latvijas biotas un augsnes resursi, to ilgtspējīga apsaimniekošana klimata pārmaiņu kontekstā
  • Telpiskā plānošana un attīstība 
  • Cilvēka ģeogrāfija

ĢEOLOĢIJA 

  • Lietišķā ģeoloģija 
  • Pirmskvartāra nogulumi, ģeoloģiskie procesi, biotas un klimats
  • Hydrogeology and groundwater dependent ecosystems
  • Kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija