Vadītājs: Inta Mieriņa un Ilze Koroļeva

Norises laiks: 2020. gada 21. februārī, plkst 10.00

Norises vieta: Kalpaka blv. 4, 327. telpa