Vadītājs: Uldis Kondratovičs
Norises laiks: 2020. gada 30. janvārī plkst 14.30–16.00
Norises vieta: LU Botāniskā dārza lektorijs, Kandavas iela 2