Vadītāji: prof. Raimonds Ernšteins, dr. Jānis Brizga 
Norises laiks: 2020. gada 30. janvāris plkst. 13.00 
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 319. auditorija