Vadītājs: prof. Māris Kļaviņš
Norises laiks: 2020. gada 27. marts plkst. 9.00
Norises vieta: LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 702. auditorija